O JEDNOSTCE

Jednostka Oceny Zgodności powstała w wyniku połączenia trzech zakładów Instytutu Głównego Instytutu Górnictwa: Jednostki Certyfikującej, Zakładu Bezpieczeństwa Górniczych Środków Strzałowych i Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego.

W ramach utworzonej Jednostki Oceny Zgodności działają trzy zespoły: Zespół ds. Certyfikacji, Zespół ds. Materiałów Wybuchowych, Zespół ds. Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY JOZ

Certyfikaty akredytacji

0
lat wiedzy i doświadczenia
0
pracowników naukowo-badawczych
0
prac badawczo-usługowych rocznie