Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30.04.2004 w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych

W zakresie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych Główny Instytut Górnictwa został wykazany jako jednostka upoważniona do przeprowadzania badań i oceny wyrobów w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1003).

Wyroby, których stosowanie w zakładach górniczych wymaga, ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych, wydania dopuszczenia, określa załącznik nr 1 do przywołanego powyżej rozporządzenia.

W ramach udzielonego Głównemu Instytutowi Górnictwa upoważnienia Jednostka Oceny Zgodności prowadzi ocenę zgodności wyrobów zgodnie z ustanowionymi w tym zakresie procedurami.

Zakres badawczy związany z przedmiotową oceną zgodności realizują akredytowane Laboratoria GIG.

Formularze

Wniosek o przeprowadzenie oceny wyrobu (pobierz WORD lub PDF)