Zakres działalności

  • Ekspertyzy i prace użytkowe dotyczące materiałów wybuchowych i sprzętu strzałowego oraz robót strzałowych;
  • Opracowywanie nowych metod badawczych materiałów wybuchowych i sprzętu strzałowego;
  • Opracowywanie i nowelizacja norm z zakresu materiałów wybuchowych, sprzętu strzałowego i techniki strzelniczej;
  • Realizacja projektów badawczych własnych, celowych i innych zarówno krajowych jak i w ramach współpracy z członkami Unii Europejskiej;
  • Międzynarodowa współpraca z laboratoriami zajmującymi się badaniami materiałów badawczych z krajów członkowskich Unii Europejskiej.