Działalność w zakresie certyfikacji dobrowolnej - Schemat IECEx

Główny Instytut Górnictwa w 2010 roku osiągnął status jednostki certyfikującej ExCB oraz laboratorium badawczego ExTL . Prowadzimy kompleksową działalność w zakresie oceny oraz certyfikacji wyrobów przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami systemu IECEx oraz Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IECEx. Przeprowadzamy pełne, akredytowane badania wyrobu, potrzebne do uzyskania certyfikatu potwierdzającego bezpieczeństwo przeciwwybuchowe.

Certyfikaty

IECEx Certification Body (w trakcie aktualizacji)

IECEx Testing Laboratory (w trakcie aktualizacji)

Informator

Informator (w trakcie aktualizacji)

Formularze

Wniosek (w trakcie aktualizacji)

Instrukcja wypełniania wniosku o certyfikację wg schematu IECEx (w trakcie aktualizacji)

Zakres

Zakres (w trakcie aktualizacji)