Działalność w zakresie certyfikacji obowiązkowej - Dyrektywa 2014/34/UE ATEX

Główny Instytut Górnictwa uzyskał status jednostki notyfikowanej w zakresie dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) dotyczącej urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. W ramach udzielonej notyfikacji prowadzi ocenę zgodności wyrobów w pełnym zakresie dyrektywy, w tym zgodnie z modułami:

  • Badanie typu UE,
  • Zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu,
  • Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji,
  • Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu,
  • Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie produktów pod nadzorem,
  • Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową,
  • Wewnętrzna kontrola produkcji i przesłanie dokumentacji technicznej.

Zakres notyfikacji:

Products Procedures Articles/Annexes
Group I electrical:
Group I non-electrical:
Group II gas electrical:
Group II dust electrical:
Group II gas non-electrical:
Group II dust non-electrical:
EU-type examination (Module B)
Conformity to type based on quality assurance of the production process (Module D)
Conformity to type based on product verification (Module F)
Conformity to type based on internal production control plus supervised product testing (Module C1)
Conformity to type based on product quality assurance (Module E)
Internal Production Control (Module A) and the communication of the technical documentation as Art. 13.1(b)(ii)
Conformity based on unit verification (Module G)
Annex III
Annex IV
Annex V
Annex VI
Annex VII
Annex VIII
Annex IX

Formularze

Wniosek o certyfikację ATEX (moduł B, moduł C1, moduł F, moduł G, moduły realizowane łącznie: B+D, B+E) (pobierz WORD)

Wniosek o przechowywanie dokumentacji (pobierz WORD)

Wniosek o ocenę zgodności systemu jakości producenta urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (w przypadku wnioskowania o wykonanie wyłącznie modułu D lub E) (pobierz WORD)

Informatory

ATEX 2014/34/UE Guidelines (w trakcie aktualizacji)

Informator ATEX (w trakcie aktualizacji)

Wykaz jednostek notyfikowanych w UE

Aktualny wykaz jednostek notyfikowanych w zakresie dyrektywy 2014/34/UE znajduje się tutaj.