Działalność w zakresie certyfikacji obowiązkowej - Dyrektywa 2006/42/WE Maszyny

W dniu 29 grudnia 2009 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228), wprowadzające do prawa krajowego przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. W ramach udzielonej Głównemu Instytutowi Górnictwa autoryzacji i notyfikacji (Nr 22/2009 – Maszyny do robót podziemnych) w zakresie oceny zgodności – Dyrektywa 2006/42/WE, Jednostka Oceny Zgodności prowadzi ocenę zgodności wyrobów zgodnie z procedurami:

  • Badanie typu WE,
  • Pełne zapewnienie jakości.

Wydane certyfikaty

Wydane certyfikaty (w trakcie aktualizacji)