Informacje kontaktowe

Adres: Podleska 72, 43-190 Mikołów
E: jozgig@gig.eu
T: 32-259-2351
F: 32-259-22-09
Kierownik Jednostki Oceny Zgodności (JOZ)
dr inż. Dariusz Stefaniak
T: 32-259-2351
E: dstefaniak@gig.eu
Kierownik ds. Jakości Jednostki Oceny Zgodności (JOZ)
mgr inż. Krzysztof Kubica
T: 32-259-2257
E: kkubica@gig.eu
Zespół ds. Certyfikacji (JOZ-C)
mgr inż. Grzegorz Drabik
T: 32-259-2566
E: gdrabik@gig.eu
Zespół ds. Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego (JOZ-P)
inż. Andrzej Trębaczewski
T: 32-3246-550
E: atrebaczewski@gig.eu
Zespół ds. Materiałów Wybuchowych (JOZ-W)
dr inż. Jacek Sobala
T: 32-3246-540
E: jsobala@gig.eu
Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii (JOZ-P.1)
inż. Andrzej Trębaczewski
T: 32-3246-550
E: atrebaczewski@gig.eu
Laboratorium Badań Materiałów Wybuchowych (JOZ-W.1)
dr inż. Michał Szastok
T: 32-324-6542
E: mszastok@gig.eu

Laboratorium Badań Sprzętu Strzałowego (JOZ-W.2)
dr inż. Jacek Sobala
T: 32-324-6540
E: jsobala@gig.eu