Informacje kontaktowe

Adres: Podleska 72, 43-190 Mikołów
E: jozgig@gig.eu
T: 32-324-6642
Kierownik Jednostki Oceny Zgodności (JOZ)
dr inż. Dariusz Stefaniak
T: 32-324-6641
E: dstefaniak@gig.eu
Zastępca Kierownika Jednostki Oceny Zgodności (JOZ)
Kierownik ds. Jakości Jednostki Oceny Zgodności (JOZ)
mgr inż. Krzysztof Kubica
T: 32-324-6545
E: kkubica@gig.eu
Zespół ds. Certyfikacji (JOZ-C)
mgr inż. Grzegorz Drabik
T: 32-324-6502
E: gdrabik@gig.eu
Zespół ds. Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego (JOZ-P)
mgr inż. Mirosław Krzystolik
T: 32-324-6550
E: mkrzystolik@gig.eu
Zespół ds. Materiałów Wybuchowych (JOZ-W)
mgr inż. Mateusz Pytlik
T: 32-324-6537
E: mpytlik@gig.eu
Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii (JOZ-P.1)
mgr inż. Karol Piątek
T: 32-324-6563
E: kpiatek@gig.eu
Laboratorium Badań Materiałów Wybuchowych (JOZ-W.1)
mgr inż. Mateusz Pytlik
T: 32-324-6537
E: mpytlik@gig.eu

Laboratorium Badań Sprzętu Strzałowego (JOZ-W.2)
mgr inż. Mateusz Pytlik
T: 32-324-6537
E: mpytlik@gig.eu