Działalność w zakresie certyfikacji dobrowolnej - Certyfikacja systemów zarządzania

Jednostka Oceny Zgodności w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach (JOZ) posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji PCA nr AC 083):

W zakresie certyfikacji systemów zarządzania jakością (wg wymagań normy PN-EN ISO 9001) dla następujących branż:

 • Górnictwo i kopalnictwo
 • Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne
 • Wyroby z gumy i plastyku
 • Metale i wyroby metalowe
 • Maszyny i osprzęt do nich
 • Urządzenia elektryczne i optyczne

Zarządzania środowiskowego (wg wymagań normy PN-EN ISO 14001) dla następujących branż:

 • Górnictwo i kopalnictwo
 • Wyroby z gumy i plastyku

Oraz w zakresie certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (wg wymagań normy PN-N-18001:2004 oraz wymagań normy PN-ISO 45001:2018-06) w branży:

 • Górnictwo i kopalnictwo

Certyfikacja systemów zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych obejmuje następujące elementy:

 • Kontakt klienta z JOZ, przekazanie niezbędnych informacji i formularzy
 • Złożenie przez Klienta wniosku i dokumentacji systemu (ocena kompletności dokumentacji i rejestracja wniosku)
 • Wizytacja wstępna auditorów JOZ w przedsiębiorstwie (element nieobowiązkowy, uzgadniany z klientem)
 • Ocena dokumentacji klienta pod względem merytorycznym
 • Audit certyfikujący 2 etapowy
 • Wydanie certyfikatu JOZ na okres 3 lat
 • Nadzór nad systemem zarządzania posiadacza certyfikatu (audity nadzoru)

Szczegółowe informacje na temat certyfikacji systemów zarządzania zawarte są w programach certyfikacji:

 • PC 9001 – Program certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań norm PN-EN ISO 9001
 • PC 14001- Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego wg wymagań norm PN-EN ISO 14001
 • PC 18001 – Program certyfikacji systemów zarządzania bhp wg wymagań normy PN N-18001:2004
 • PC-45001 – Program certyfikacji systemów zarządzania bhp wg wymagań normy PN ISO 45001:2018-06

Programy certyfikacji

Program certyfikacji systemów zarządzania jakością  wg wymagań norm pn-EN ISO 9001 (pobierz PDF)

Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań normy PN-N-18001:2004 (pobierz PDF)

Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego wg wymagań norm PN-EN ISO 14001 (pobierz PDF)

Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań normy PN-ISO 45001:2018 (pobierz PDF)

Formularze

Wniosek o certyfikację systemu zarządzania (pobierz WORD)

Kwestionariusz wnioskującego o ocenę systemu zarządzania (pobierz WORD)