Główny Instytut Górnictwa posiada autoryzację odpowiednich Ministrów oraz notyfikację Unii Europejskiej w zakresie:

  • Rozporządzenia nr 305/2011 (CPR) dotyczącego wyrobów budowlanych,
  • Dyrektywy 2006/42/WE dotyczącej maszyn,
  • Dyrektywy 2014/34/UE dotyczącej urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej,
  • Dyrektywy 2014/28/UE odnoszącej się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.