Działalność w zakresie certyfikacji dobrowolnej - Certyfikacja Osób

Informatory

Informator wraz z kryteriami stanowiącymi podstawę certyfikacji kompetencji Próbobiorcy (pobierz PDF)

Informator – Certyfikacja pracowników górnictwa i przemysłu, absolwentów studiów podyplomowych nadzorujących urządzenia i systemy ochronne (pobierz WORD)

Zestawienie różnic między wycofaną normą PN-EN 14780:2011 – „Biopaliwa stałe – Przygotowanie próbek”, a nowym wydaniem normy PN-EN ISO 14780:2017 – „Biopaliwa stałe – Przygotowanie próbek” (pobierz PDF)

Zestawienie różnic między wycofaną normą PN-EN 14778:2011 – „Biopaliwa stałe – Pobieranie próbek”, a nowym wydaniem normy PN-EN ISO 18135:2017 – „Biopaliwa stałe – Przygotowanie próbek” (pobierz PDF)

Wykaz warunków

Wykaz warunków jakie musi spełniać kandydat ubiegający się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu kompetencji (pobierz PDF)

Formularze

Wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji kompetencji osób w zakresie: wydania certyfikatu lub przedłużenia ważności certyfikatu Próbobiorcy (pobierz WORD)

Kwestionariusz oceny kompetencji osoby wnioskującej o: wydanie certyfikatu lub przedłużenie ważności certyfikatu Próbobiorcy (pobierz WORD)

Zaświadczenie – Ocena ubiegającego się w Jednostce Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu Próbobiorcy (pobierz WORD)

Wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji kompetencji osób w zakresie certyfikacji kompetencji pracowników górnictwa i przemysłu, absolwentów studiów podyplomowych nadzorujących urządzenia i systemy ochronne. ( DEx I, DEx II, IEx, MEx) (pobierz WORD)

Kwestionariusz oceny kompetencji osoby wnioskującej o certyfikat kompetencji pracowników górnictwa i przemysłu, absolwentów studiów podyplomowych nadzorujących urządzenia i systemy ochronne. ( DEx I, DEx II, IEx, MEx) (pobierz WORD)

Zaświadczenie – Ocena ubiegającego się w Jednostce Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu Pracownika nadzorującego urządzenia i systemy ochronne ( DEx I, DEx II, IEx, MEx) (pobierz WORD)

Programy certyfikacji

Program certyfikacji Próbobiorców (pobierz PDF)

Program certyfikacji pracowników górnictwa i przemysłu, absolwentów studiów podyplomowych nadzorujących urządzenia i systemy ochronne (pobierz WORD)

Wydane certyfikaty

Rejestr certyfikatów – Próbobiorca (pobierz PDF)

Cofnięte certyfikaty

Rejestr cofniętych certyfikatów (pobierz PDF)

Zawieszone certyfikaty

Rejestr certyfikatów zawieszonych (pobierz PDF)

Program szkoleń

Ramowy program szkolenia „Próbobiorca” (pobierz PDF)