Działalność w zakresie certyfikacji obowiązkowej - Dyrektywa 2014/28/UE Materiały wybuchowe

Główny Instytut Górnictwa uzyskał status jednostki notyfikowanej w zakresie dyrektywy 2014/28/UE dotyczącej materiałów wybuchowych. W ramach udzielonej notyfikacji prowadzi ocenę zgodności wyrobów w pełnym zakresie dyrektywy, w tym zgodnie z modułami:

  • Badanie typu UE,
  • Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę produktów w losowych odstępach czasu,
  • Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji,
  • Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu,
  • Zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu,
  • Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową.

Zakres notyfikacji:

Products Procedures Articles/Annexes
Explosives for civil uses, defined as materials and articles
considered to be explosives in the UN Recommendations on
the Transport of Dangerous Goods (TDG) and falling within
class 1 of those recommendations, but excluding explosives
intended for use by the armed forces or the police, pyrotechnic
articles and ammunition.
EU-type examination (Module B)
Internal production control plus supervised product checks at random intervals (Module C2)
Production process quality
assurance (Module D)
Product quality assurance (Module E)
Product verification (Module F)
Unit verification (Module G)
Annex III
Annex III
Annex III
Annex III
Annex III
Annex III

Formularze

Wniosek o wydanie certyfikatu badania typu UE (moduł B), o wydanie zaświadczenia zgodności z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę produktów w losowych odstępach czasu (moduł C2), o wydanie zaświadczenia zgodności z typem w oparciu o weryfikację produktu (moduł F), o wydanie zaświadczenia zgodności w oparciu o weryfikację jednostkową (moduł G). o uzupełnienie certyfikatu (pobierz WORD).

Wniosek o ocenę zgodności systemu jakości producenta materiałów wybuchowych – moduł D;E (pobierz WORD).

Wydane certyfikaty

Wykaz świadectw (certyfikatów) badania typu UE materiałów wybuchowych do użytku cywilnego Jednostki Notyfikowanej (Głównego Instytutu Górnictwa) zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2014/28/UE Pobierz PDF

Wykaz świadectw (certyfikatów) badania typu WE materiałów wybuchowych do użytku cywilnego Jednostki Notyfikowanej (Głównego Instytutu Górnictwa) zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/15/EEC pobierz PDF

Wykaz jednostek notyfikowanych w UE

Aktualny wykaz jednostek notyfikowanych w zakresie dyrektywy 2014/28/UE znajduje się tutaj.