Deklaracja polityki jakości Jednostki Oceny Zgodności Głównego Instytutu Górnictwa

Deklaracja polityki jakości (pobierz PDF)
Deklaracja zachowania bezstronności w obszarze certyfikacji wyrobów (pobierz PDF)
Deklaracja zachowania bezstronności w obszarze certyfikacji osób (pobierz PDF)