Działalność w zakresie certyfikacji dobrowolnej - Certyfikacja wyrobów

W zakresie dobrowolnej certyfikacji wyrobów Klient (Producent, Importer) składa wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji wyrobu, który nie podlega temu obowiązkowi z mocy prawa.

Korzystanie z oceny strony trzeciej – wnioskowanie o przeprowadzenie procesu dobrowolnej certyfikacji wyrobu i pozytywny wynik w postaci uzyskanego certyfikatu podnosi „prestiż techniczny wyrobu”, a także zwiększa zaufanie odbiorców w zakresie deklarowanych cech jakościowych wyrobu. Niejednokrotnie życzeniem odbiorców, a „wymogiem” stawianym dostawcy jest posiadanie certyfikatu wyrobu, ponieważ jest to sposób na zmniejszenie ryzyka związanego z zakupem wyrobu.

W Jednostce Oceny Zgodności Głównego Instytutu Górnictwa dobrowolną certyfikację wyrobów prowadzi Zespół d.s. Certyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny wydajemy certyfikaty zgodności lub certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.

Zakres badawczy związany z procesem dobrowolnej certyfikacji wyrobów realizują akredytowane Laboratoria GIG.

Wyroby podlegające dobrowolnej certyfikacji

Jednostka Oceny Zgodności prowadzi dobrowolną certyfikację i ocenę zgodności głównie dla następujących wyrobów:

 1. Górnicza obudowa podporowa, stalowa: odrzwia, stojaki, stropnice, strzemiona, okładziny, siatki, rozpory, stopy podporowe i podporowo – łącznikowe.
 2. Elementy dodatkowe górniczej obudowy podporowej, stalowej, np. elementy wzmacniające: belki podciągów, śruby hakowe, itp.
 3. Obudowa kotwowa: kotwy, ładunki klejowe, spoiwa.
 4. Materiały chemiczne i wyroby z tworzyw sztucznych: rury i armatura z tworzyw sztucznych, kleje do klejenia górotworu, materiały i tworzywa organiczne do wypełniania pustek oraz izolacji wyrobisk górniczych, folie i tkaniny powlekane, płótna z włókien sztucznych (do lutni, izolacji zrobów itp.), mieszanki gumowe, tworzywa na elementy części maszyn i uszczelnienia.
 5. Opakowania z tworzyw sztucznych.
 6. Okładziny cierne hamulcowe.
 7. Oleje hydrauliczne.
 8. Ciecze hydrauliczne.
 9. Farby powłoki, żywice, kleje i organiczne materiały wiążące.
 10. Kopalniane wozy urobkowe.
 11. Wywroty boczne wozów.
 12. Hamulce torowe, w tym hamulce torowe urządzeń przyszybowych.
 13. Zapychaki.
 14. Zapory torowe.
 15. Prowadnice toczne.
 16. Układy napędu, sygnalizacji i zabezpieczeń zmechanizowanych tam wentylacyjnych.
 17. Kołowroty.
 18. Kombajny górnicze ścianowe i chodnikowe.
 19. Strugi węglowe, podzespoły i wyposażenie.
 20. Ładowarki na podwoziach gąsienicowych i kołowych.
 21. Maszyny górnicze do ładowania urobku.
 22. Maszyny wiertnicze.
 23. Przenośniki zgrzebłowe.
 24. Przenośniki taśmowe, podzespoły i wyposażenie.
 25. Hydrauliczne narzędzia specjalne.
 26. Narzędzia górnicze ręczne do urabiania i prac pomocniczych.
 27. Narzędzia do maszyn górniczych.
 28. Kopalniane sprężarki powietrza.
 29. Urządzenia chłodnicze przemysłowe dla górnictwa.
 30. Wentylatory lutniowe, strumieniowe i kopalniane główne.
 31. Urządzenia odpylające, zwilżające i zraszające.
 32. Maszyny pompowo – podające.
 33. Pompy górnicze.
 34. Silniki i pompy hydrauliczne.
 35. Siłowniki hydrauliczne.
 36. Zawory hydrauliczne.
 37. Zawory upustowe.
 38. Filtry hydrauliczne.
 39. Hydrauliczne agregaty zasilające.
 40. Rozdzielacze hydrauliczne.
 41. Rury dla rurociągów górniczych.
 42. Hydrauliczne węże wysokociśnieniowe.
 43. Węże z tworzyw sztucznych.
 44. Kraty pomostowe.
 45. Łańcuchy górnicze i techniczne.
 46. Druty stalowe na liny i górnicze liny stalowe.
 47. Uchwyty i zawiesia.
 48. Śruby, wkręty i nakrętki, w tym śruby i nakrętki specjalne.
 49. Pasy pędne.
 50. Pożarnicze węże tłoczne dla górnictwa.
 51. Odzież robocza dla górnictwa.
 52. Inne urządzenia, maszyny i materiały – prosimy o kontakt (tel. 032 259 23 51)

UWAGA:
Pojęcie „certyfikacji dobrowolnej” lub „oceny zgodności dobrowolnej” w odniesieniu do niektórych wyżej wymienionych wyrobów nie oznacza, że wyrób może zostać wprowadzony do obrotu bez przeprowadzenia wymaganej prawem procedury oceny zgodności.
Dotyczy to szczególnie wyrobów podlegających procedurze wystawienia deklaracji zgodności UE i oznakowania „CE”.

W przypadku wystąpienia wątpliwości w tym zakresie prosimy o kontakt (tel. 32 259 23 51).

Formularze

Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji dobrowolnej wyrobu na znak bezpieczeństwa „B” (pobierz WORD)

Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji dobrowolnej wyrobu na zgodność z normą lub innym dokumentem (pobierz WORD)

Kwestionariusz oceny producenta (pobierz WORD)

Wniosek o certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji (pobierz WORD)

Kwestionariusz wnioskującego o certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji (pobierz WORD)

Programy certyfikacji

Program certyfikacji zgodności wyrobów według 3 typu PC-typ 3 (pobierz PDF)

Program certyfikacji zakładowej kontroli produkcji PC-ZKP (pobierz PDF)

Zawieszone certyfikaty

Rejestr certyfikatów zawieszonych w Jednostce Oceny Zgodności GIG (pobierz PDF)

Cofnięte certyfikaty

Rejestr certyfikatów cofniętych w Jednostce Oceny Zgodności GIG (pobierz PDF)

Ograniczone certyfikaty

Rejestr certyfikatów o ograniczonym zakresie w GIG-JOZ (pobierz PDF)