Działalność w zakresie certyfikacji obowiązkowej - Dyrektywa 2013/29/UE Wyroby pirotechniczne

Główny Instytut Górnictwa uzyskał status jednostki notyfikowanej w zakresie dyrektywy 2013/29/UE dotyczącej wyrobów pirotechnicznych. W ramach udzielonej notyfikacji Jednostka Certyfikująca Głównego Instytutu Górnictwa prowadzi ocenę zgodności wyrobów w pełnym zakresie dyrektywy, w tym zgodnie z modułami:

  • Badanie typu UE,
  • Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę produktów w losowych odstępach czasu,
  • Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji,
  • Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu,
  • Zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu,
  • Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową,
  • Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości (tylko dla wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F4).

Zakres notyfikacji:

Products Procedures Articles/Annexes
Fireworks (category 1)
Fireworks (category 2 and 3)
EU type-examination
Conformity to type based on
internal production control plus
supervised product random checks
Production quality assurance
Product quality assurance
Unit verification
Annex II – Module B
Annex II – Module C2
Annex II – Module D
Annex II – Module E
Annex II – Module G
Fireworks (category 4)
EU type-examination
Conformity to type based on
internal production control plus
supervised product random checks
Production quality assurance
Product quality assurance
Unit verification
Full quality assurance (only for
category 4 fireworks)
Annex II – Module B
Annex II – Module C2
Annex II – Module D
Annex II – Module E
Annex II – Module G
Annex II – Module H
Theatrical pyrotechnic articles (category T1)
Theatrical pyrotechnic articles (category T2)
Other pyrotechnic articles (except pyrotechnic articles for
vehicles) (category P1)
Other pyrotechnic articles (except pyrotechnic articles for
vehicles) (category P2)
EU type-examination
Conformity to type based on
internal production control plus
supervised product random checks
Production quality assurance
Product quality assurance
Unit verification
Annex II – Module B
Annex II – Module C2
Annex II – Module D
Annex II – Module E
Annex II – Module G